De instellingen

De uitdaging van Martin om samen met Tom de ¼ Triatlon van Brugge af te werken is al een missie op zich. Maar uiteraard gaat het ons om veel meer dan dit… De financiële opbrengsten die via sponsoring,verkoop van T-shirt, sociale media worden opgehaald zullen integraal en volledig ten goede komen van de scholen en opvang waar Tom op vandaag aan verbonden is.

De opbrengsten zullen aangewent worden voor het bekostigen van kleine, maar zeer noodzakelijke noden. Zo zal geïnvesteerd worden in de verfraaiïng van een speeltuin, bekostigen van schooluitstappen, speelpleinwerking, jeugdatelier, … Allemaal kleine projecten waar op vandaag geen geld kan of wordt voor vrijgemaakt maar zo noodzakelijk voor de goede werking van elke organisatie. Jaarlijks zullen de doelen herzien en geherevalueerd worden.

 

 

ORANJE

Vér gaan met mensen met beperkingen

Meer lezen

‘t VELDZICHT

Samen voor ontplooiing

Meer lezen

RAVELIJN

Gewoon BUITENGEWOON

Meer lezen

HET NOORDVELD

Ik geef je vleugels

Meer lezen

Pin It on Pinterest

Share This