RAVELIJN

Ravelijn is een school voor buitengewoon onderwijs voor leerlingen met een matige en ernstige mentale beperking (type 2). Onze leerlingen komen op de leeftijd van ongeveer 13 jaar bij ons op school en kunnen een traject volgen tot ze ongeveer 21 jaar zijn. Onze school is een externaat. Wij geven onze leerlingen in een zo breed mogelijk gebied vorming in hun weg naar zelfstandigheid in de volwassenwerking.

We bieden binnen type 2 twee opleidingsvormen aan:

In opleidingsvorm 1 bereiden we de leerlingen voor op een toekomst in een begeleide dagbesteding. Deze dagbesteding kan al dan niet gecombineerd worden met een begeleide of beschermde woonvorm. Er zijn leerlingen die dit combineren met arbeid in de vorm van vrijwilligerswerk op hun maat. Opleidingsvorm 1 is onderwijs dat zich tot doel stelt om sociale vorming te geven die leidt naar integratie in een beschermd leefmilieu.
In opleidingsvorm 1 beogen de activiteiten vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen in de contexten wonen, werken en vrije tijd.

De leerlingen van opleidingsvorm 2 krijgen een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu; De leerlingen worden voorbereid op tewerkstelling. Dit is een verloonde arbeid, dikwijls in een productieomgeving zoals in een maatwerkbedrijf.
Onze leerlingen krijgen een ruim aanbod van activiteiten dat geleidelijk aan uitgebouwd wordt naar meer zelfstandig handelen en het in praktijk brengen van wat ze geleerd hebben. In de laatste jaren bieden we ze een stage aan. Ze gaan ook veel buiten de school om levenservaring op te doen in reële situaties.
We proberen om elke dag opnieuw klaar te staan om onze leerlingen in een opbouwende en positieve sfeer te begeleiden in hun groei naar volwassenheid.

Ravelijn is een school met ongeveer 145 leerlingen en een 50-tal personeelsleden. Onze schoolgebouwen dateren van de jaren ’50. Wij hebben een groot renovatieproject achter de rug. Nog heel wat lokalen moeten afgewerkt worden en heringericht. Hiervoor zijn we buiten onze subsidiëring voortdurend op zoek naar extra middelen om onze infrastructuur op punt te krijgen.
Onze school probeert een aanbod op maat te brengen voor al onze leerlingen. Op die manier willen we onze leerlingen begeleiden en opvoeden tot de grootst mogelijke zelfstandigheid, tot het optimaal functioneren in leef- of werkmilieu en tot gelukkige en evenwichtige volwassenen. Hiervoor werken we samen met heel wat mensen en diensten rondom ons: ouders, CLB, VDAB, thuisbegeleidingsdiensten, tewerkstellingsplaatsen,…

Pin It on Pinterest

Share This