Steun Ons

Eerste fase van het project

De gehele organisatie van dit evenement wordt gesteund door een groot aantal vrijwilligers die zich kosteloos inzetten voor het welslagen van het doel van Martin en Tom.
Helaas is de aanschaf en het maken van een aangepaste rolwagen en fiets een aanzienlijke kost. Ondanks de kosteloze inzet van onze vrijwilligers en de ondersteuning van enkele sympathieke sponsors kunnen wij dit geheel niet alleen dragen. Daarom vragen wij jullie steun…

Alle gelden zullen deels aangewend worden voor het bekostigen van de materialen en maar zullen grotendeels ten goede komen aan de scholen en instellingen die zich dagdagelijks inzetten voor mensen als Tom.
Uw steun is een steun voor hen… Deze gelden zullen in eerste plaats gebruikt worden voor de kleine , maar ò zo belangrijke noden van de school van Tom.
Hier gaat het om de deelname van een schooluitstap voor àlle leerlingen , het speelplein op de school, de herstelling van …
Stort uw bijdrage via de applicatie op deze website. Ook de kleinste gift is een groot gebaar !

Pin It on Pinterest

Share This