VELDZICHT

De werking van ’t Veldzicht startte 39 jaar geleden met haar verhaal, en het einde is nog lang niet in zicht…

Onder impuls van enkele sociaal bewogen personen werd in Brugge een initiatief voor dagbesteding opgestart voor volwassenen met een verstandelijke beperking.
Ondertussen is de door het Vlaams Agentschap erkende werking uitgegroeid tot een Flexibel aanbod meerderjarigen (FAM) waar wekelijks 80 personen, al dan niet met een vermoeden van een beperking, genieten van een aanbod op maat. De heterogene werking is verspreid over 4 locaties: de hoevewerking in Beernem, de Villa, het woonhuis ‘thuys en de winkel ‘De Bonte BazArt’, allen in Sint-Kruis-Brugge.

De ondersteuning richt zich op de verschillende levensdomeinen van mensen met een diepverstandelijke, matige en lichtverstandelijke beperking, al dan niet met bijkomende fysische, sensorische en gedragsproblemen.
Binnen de werking ligt het accent op huiselijkheid. We streven ernaar dat ieder zich ‘thuis’ voelt.
Na aankomst in het dagcentrum start, onafhankelijk van de locatie, om 9u de atelierwerking.
Je kan er deelnemen aan de boerderijwerking, tuinbeleving, keramiek, SMAK, huishouden, muziekbeleving en/of het dansatelier Bis-arts.
Het middagmaal, een warme maaltijd die vanuit het basisprincipe ‘gezonde al dan niet dieet voeding’, in eigen keuken bereid wordt, kan vanaf 12u in groep (max 10 deelnemers) genuttigd worden.
De dag wordt rond 16u afgerond. Langere aanwezigheid is, na overleg, mogelijk.
Naast de atelierwerking voorzien we op elke locatie ook een ‘living’-werking. Hierbij ligt de nadruk op ‘beleven’, en niet op werken. Een meerwaarde voor personen met dementie en voor diegenen die het moeilijker hebben met de groepsdrukte.
Doorheen het weekprogramma vinden ook volgende activiteiten hun weg: vorming, vrije tijd en sport. Tot slot is er mogelijkheid om vanuit jouw vaardigheden, binnen de methodiek begeleid werken, enkele uren in de week ondersteund worden op een externe werkplaats: ; een school, een bibliotheek , een manege, een bejaardentehuis, een cafetaria, of het containerpark,..

Een gemotiveerd team gaat samen op zoek naar een zo passend mogelijk antwoord op de vele diverse zorgvragen die een persoon met een beperking uit, en staat ook dagelijks in voor een gevarieerd, pedagogisch op maat uitgewerkt aanbod.
We vertrekken vanuit alle talenten en zoeken samen naar een antwoord op de zorgvraag waarbij we streven dat deze een antwoord kan vinden in een inclusief laagdrempelige werking die tevens ook open staat voor de buurt. Kortweg: we werken en wonen in Sint-Kruis en Beernem en nemen er deel aan het buurtleven, net als ieder andere burger.

Dit betekent dat we met moed, doorzetten en heel veel dankbare steun van onze deelnemers, netwerken en sympathisanten na 39 jaar een gedifferentieerd kwalitatief ondersteuningspakket kunnen aanbieden.

Pin It on Pinterest

Share This